Vés al contingut (premeu Retorn)

Proposta de temes

Índex

 

Energia elèctrica

Títol Desenvolupament d'un equip didàctic per a motors amb imants permanents
Objectius Dissenyar i construir un equip que permeti analitzar el principi de funcionament de la màquina sincrona amb imants permanents com a motor i generador.
Director/a Ramon Bargalló Perpiñà
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
ramon.bargallo@upc.edu
Assignat No
Títol Elaboració d’un programari per a automatitzar l’anàlisi de màquines elèctriques mitjançant elements finits utilitzant l'entorn Python i FEMM.
Objectius Donat el tipus de màquina a analitzar, les dimensions geomètriques, materials emprats i excitacions obtenir els resultats demanats (per exemple el parell com a funció de la posició per a diferents corrents)
Director/a Ramon Bargalló Perpiñà
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
ramon.bargallo@upc.edu
Assignat No
Títol Elaboració d’un programari de disseny de debanats de màquines elèctriques en entorn Python.
Objectius A partir de les dades d'entrada (p, Z, m) obtenir les característiques del debanat i altres associades a l'anàlisi d'harmònics i de pèrdues.
Director/a Ramon Bargalló Perpiñà
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
ramon.bargallo@upc.edu
Assignat No
Títol Elaboració d’un programari per a disseny de transformadors i inductàncies utilitzant l'entorn Python i FEMM.
Objectius A partir de les dades d'entrada obtenir les dimensions, pèrdues i paràmetres del transformador o inductància demanat.
Director/a Ramon Bargalló Perpiñà
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
ramon.bargallo@upc.edu
Assignat No
Títol Noves estructures magnètiques per a motors superconductors
Objectius Construcció i assaig de màquines electriques rotatives, amb circuits magnetics independents per a la relació amb el rotor i amb la font d'alimentació.
Director/a Ricard Bosch Tous
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
bosch@ee.upc.edu
Assignat No
Títol Aprofitament undomotriu per a la propulsió naval i generació d'electricitat
Objectius Avaluació del potencial energètic i tecnologies d'aprofitament: Construcció i assaig de conjunts de demostració.
Director/a Ricard Bosch Tous
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
bosch@ee.upc.edu
Assignat No
Títol Carrega de bateries elèctriques a partir de la combustió de biomassa forestal.
Objectius Avaluació del potencial energètic i tecnologies d'aprofitament.  Construcció i assaig de conjunts de demostració.
Director/a Ricard Bosch Tous
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
bosch@ee.upc.edu
Assignat No
Títol Propulsors navals elèctrics
Objectius Avaluació d'eficiències, potencial de noves geometríes.  Construcció i assaig de conjunts de demostració.
Director/a Ricard Bosch Tous
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
bosch@ee.upc.edu
Assignat No
Títol Mitigació del camp magnètic creat per les línies d'alta tensió
Objectius Aquest projecte està orientat a persones que estiguin pensant en fer el doctorat ja que el projecte és extensible i pot donar lloc a diverses solucions, una de les quals podria ser el TFM i algunes altres formar part d'una tesi doctoral.
L'objectiu és analitzar els camps magnètics creats per les línies i cercar propostes que permetin, a un cost assumible, mitigar el camp en una zona determinada.
Director/a Oriol Boix Aragonés
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
oriol.boix@upc.edu
Assignat No

 

Gestió de l'Energia

Títol Operació i control de sistemes de transport en corrent continu (HVDC) per a parcs eòlics marins
Objectius
 • Anàlisi de la problemàtica
 • Desenvolupament de models de simulació de parcs eòlics marins
 • Desenvolupament de models de simulació de xarxes HVDC
 • Simulació del sistema
 • Evaluació en una plataforma experimental a escala
Director/a Oriol Gomis
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
oriol.gomis@upc.edu
Assignat No
Títol Operation and control of offshore wind power plants
Objectius
 • Modeling of offshore wind power plants
 • Modeling of transmission Systems
 • Case studies definition
 • Simulation
 • Analysis
Director/a Oriol Gomis
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
oriol.gomis@upc.edu
Assignat No
Títol Operation and control of large solar power plants
Objectius
 • Modeling of solar power plants
 • Modeling of transmission Systems
 • Case studies definition
 • Simulation
 • Analysis
Director/a Oriol Gomis
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
oriol.gomis@upc.edu
Assignat No
Títol Operation and control of isolated microgrids
Objectius
 • Modeling of isolated microgrids plants
 • Case studies definition
 • Simulation
 • Analysis
Director/a Oriol Gomis
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
oriol.gomis@upc.edu
Assignat No
Títol Operation and control of microgrids based on renewable energy sources
Objectius
 • Analysis of the different generation and storage technologies
 • Definition of scenarios
 • Control algorithms development
 • Modeling and simulation
 • Results analysis
Assignat No
Títol Operation and control of large wind power plants
Objectius
 • Analysis of the wind turbines and wind power plants
 • Definition of scenarios
 • Control algorithms development
 • Modeling and simulation
 • Results analysis
Assignat No
Títol Operation and control of large PV power plants including energy storage
Objectius
 • Analysis of the different PV plants and storage technologies
 • Definition of scenarios
 • Control algorithms development
 • Modeling and simulation
 • Results analysis
Director/a Oriol Gomis
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
Adreça electrònica: oriol.gomis@upc.edu
Assignat No
Títol Design and sizing of microgrids based on renewable energy sources
Objectius
 • Analysis of the different generation and storage technologies
 • Definition of scenarios to be considered
 • Cost modeling
 • Optimization
 • Results analysis
Director/a Oriol Gomis
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
Adreça electrònica: oriol.gomis@upc.edu
Assignat No
Títol Design and sizing of large scale wind power plants
Objectius
 • Technology analysis
 • Definition of scenarios to be considered
 • Cost modeling
 • Routing optimization
 • Electrical layout optimization
 • Results analysis
Director/a Oriol Gomis
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
Adreça electrònica: oriol.gomis@upc.edu
Assignat No
Títol Desing and sizing of large scale PV power plants
Objectius
 • Technology analysis
 • Definition of scenarios to be considered
 • Cost modeling
 • Routing optimization
 • Electrical layout optimization
 • Results analysis
Director/a Oriol Gomis
Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC)
Adreça electrònica: oriol.gomis@upc.edu
Assignat No

Energies renovables

Títol Analysis of a supercritical carbon dioxide power cycle for a thermal solar power plant with heat storage.
Objectius
 • Study of the state-of-the-art of components and materials
 • Optimize the SCO2 Brayton cycle for the plant’s operating temperatures
 • Prepare a dynamic model to simulate the solar energy collection through the heliostats field.
 • Prepare a dynamic model (using RELAP5-3D for example) to simulate transient and off-normal operation of the power cycle and the heat accumulation system.
Director/a Lluís Batet
Departament DFEN
Adreça electrònica :lluis.batet@upc.edu
Assignat No

 

Títol Obtenció fotocatalítica d'hidrògen a partir d'aigües residuals.
Objectius
 • Obtenir hidrogen amb l'ajut de llum solar i un fotocatalitzador a partir de residus urbans i industrials
Director/a Jordi Llorca 
Institut de Tècniques Energètiques
Adreça electrònica :jordi.llorca@upc.edu
Assignat No

 

Títol Estudi de la influència dels polimorfs de titània en l'obtenció d'hidrogen amb fotocatalitzadors Au/TiO2.
Objectius
 • Relacionar el comportament fotocatalític dels diferents polimorfs de la titània amb la seva estructura en la fotoproducció d'hidrogen a partir de bioetanol.
Director/a Jordi Llorca 
Institut de Tècniques Energètiques
Adreça electrònica :jordi.llorca@upc.edu
Assignat No

 

Energia tèrmica

Títol Estudi de possibles aplicacions tèrmiques de l’energia tèrmica procedent de l’aire de ventilació d’una mina de potassa.
Objectius
 • Principals: Realització d’un estudi de les aplicacions tecnològiques possibles de l’energia tèrmica procedent de l’aire de ventilació de la mina de potassa de Sallent (Barcelona).
  Es recolzarà amb mesures experimentals presses in situ.
 • Secundaris: Generació d’un article en una revista tècnica adient.
Assignat No
Director/a José Juan de Felipe Blanch
Departament de Màquines i Motors Tèrmics
felipe@mmt.upc.edu

 

Ofertes d'empreses

Títol Estudi de viabilitat d'instal·lació de microturbines-turbines o motors de cogeneració a les instal·lacions del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l'Urgell ubicat a Tàrrega
Objectius Realitzar un estudi tècnic i econòmic de la viabilitat d'instal·lar microturbines-turbines o motors de cogeneració per a l'aprofitament del biogàs generat en el dipòsit controlat, per a la venda de l'energia o per a l'autoconsum a la planta de compostatge. S'haurien d'estudiar les diferents alternatives de la instal·lació de la generació d'energia (dimensionat, selecció equips, balanços), així com diferents opcions per a l'ús d'aquesta energia, tenint en compte la seva viabilitat econòmica.
Director/a M. Carme Valentines i Escolà (Extern) més un codirector de la UPC
Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l'Urgell
carmeva@urgell.cat
Assignat No

 

Aspectes a tenir en compte

Un cop hagueu acordat amb el tutor el tema del vostre TFM, és important que el registreu/inscriviu.

A banda de l'oferta de Treball de Final de Màster (TFM) que es mostra en aquest apartat, l'estudiant pot proposar nous temes al seu director.