Comparteix:

Informació acadèmica

Portal d'assignatures i horaris

El màster s'imparteix de dilluns a divendres a partir de les 15 hores (tardes).

En el Portal d'asssignatures i horaris trobareu la fitxa acadèmica, horaris, idioma d'impartició de cada assignatura.

 

Reconeixements i Complements de formació

Reconeixements

S'estableix un màxim de 60 crèdits a reconèixer. En aquest màxim de 60 crèdits es contempla així mateix la possibilitat de reconèixer crèdits vinculats a l'experiència professional dels candidats. Consulteu el tràmit de reconeixement de crèdits a l'ETSEIB.

Complements de formació

No establerts en el pla d'estudis, es preveu la possibilitat que la Comissió Acadèmica del Màster indiqui complements de formació per anivellar els coneixements i les capacitats dels candidats i candidates segons titulació d'ingrés.Especialitats

Podeu consultar les assignatures de cada especialitat aquí.


Pràctiques acadèmiques

Durant el Màster podeu cursar pràctiques acadèmiques externs, curricular o no curriculars, remunerades o no.

  • Per consultar les ofertes extistents (estudiants) o fer una nova oferta (empreses, departaments, etc) accediu a la Borsa de Pàctiques Externes de l'ETSEIB

  • Consulteu els tràmits a seguir en aquest enllaç.

Treball Fi de Màster

Inserció laboral

Les ofertes de feina per titulats i titulades de la UPC es gestionen a través de http://alumni.upc.edu.