El Màster universitari en Enginyeria de l'Energia és un Màster oficial de la UPC, la durada del qual, d'acord amb el pla d'estudis, és de 2 cursos acadèmics (120 ECTS).

Aquest màster internacional dóna resposta als actuals problemes energètics des de diferents vessants: recursos, tecnologies de producció, transport i distribució d'energia, impacte ambiental, eficiència, estalvi i ús racional de l'energia. Forma professionals experts, amb els coneixements i les habilitats necessaris per analitzar casos pràctics i gestionar projectes de generació, transformació, distribució o consum de diferents fonts energètiques.

Aquest màster substitueix a l'antic Màster en Enginyeria en Energia (pla 2007) que es va posar en marxa el curs 2007-2008 i que s'extingirà gradualment.

Especialitats

Compta amb 4 especialitats: Energies Renovables; Energia Elèctrica; Energia Tèrmica; Gestió de l'Energia.

S'inclou en el projecte educatiu InnoEnergy, a través de la seva participació ens els Màsters: Ciutats Intel·ligents/Smart Cities (KIC); Xarxes Intel·ligents/Smart Grids (KIC); Energia Renovable/Renewable Energy (KIC).

Màster seleccionat per al curs 2017-2018 per les Beques per a Màsters d'Excel·lència de la Fundació Catalunya-La Pedrera: 1 beca de 10.000€.

 

 

Programa acreditat amb el segell: