Vés al contingut (premeu Retorn)

Horaris

Curs 2015-2016

Índex

 

Horari del quadrimestre de tardor [Q1]

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
De 15:00 a 16:00 hores

Power electronics applied to distributed energy resources

820750
L - LS.5
ETSEIB

Mètodes numèrics en transferència de calor i massa

820757
TR4 - Seminaris del CTTC
ETSEIAT

Contractació del subministrament d'energia

820766
Aula 44
EUETIB

The power grid system

820731
Aula 21
EUETIB

Renewable energy technology

820733
Aula 21
EUETIB

Wind power

820739
Edifici H - Aula 4.3
ETSEIB

Pràctiques

De 16:00 a 17:00 hores
De 17:00 a 18:00 hores

Electrotècnia Avançada

820756
L - LS.4
ETSEIB

Economia de l'energia i models de planificació d’energia integral

820767
Aula 44
EUETIB

Energy and environment

820732
Aula 21
EUETIB

Energy resources

820730
Aula 21
EUETIB

Solar photovoltaics

820740
Edifici H - Aula 4.3
ETSEIB

Intensificació en transferència de calor i massa

820761
TR4 - Seminaris del CTTC
ETSEIAT

Pràctiques

De 18:00 a 19:00 hores

 

Horari del quadrimestre de primavera [Q2]

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
De 15:00 a 16:00 hores

Energia hidràulica i marina

820741
L - LS.4
ETSEIB

Eficiència energètica en la industria

820769
Aula 44
EUETIB

Electrical equipment

820735
Aula 21
EUETIB

Energy markets

820736
Aula 21
EUETIB

Generació Elèctrica a partir de fonts renovables

820752
L - LS.4
ETSEIB

Condicionament tèrmic d’edificis. Arquitectura bioclimàtica

820759
ETSEIAT

Pràctiques

De 16:00 a 17:00 hores
De 17:00 a 18:00 hores

Biogàs i biocombustibles

820742
L - LS.4
ETSEIB

Rehabilitació i eficiencia energética en l'edificació

820768
Aula 44
EUETIB

Energy Efficiency and rational use of energy

820737
Aula 21
EUETIB

Thermal equipment

820734
Aula 21
EUETIB

Accionaments Elèctrics d’Elevat Rendiment

820751
L - LS.4
ETSEIB

Equips tèrmics generadors de calor i fred

820760
ETSEIAT

Pràctiques

De 18:00 a 19:00 hores

 

Horari del quadrimestre de tardor [Q3]

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
De 15:00 a 16:00 hores

Eficiència en sistemes elèctrics de potència

820774
Aula 40 (140915-261015)
Aula 16 (021115-211215)
EUETIB

Solar thermal energy

820744
L - LS.4
ETSEIB

Smart grids

820755
Edifici H - Aula 4.3
ETSEIB

Heat exchangers

820764
TR4 - Seminaris del CTTC
ETSEIAT

Integration of renewable energy systems to the grid

820747
L - LS.5
ETSEIB

Qualitat de subminstrament i integració de renovables a la xarxa

820753
L - LS.4
ETSEIB

Turbulència: fenomenologia, simulació, aerodinámica

820762
TR4 - Seminaris del CTTC
ETSEIAT

Hydrogen and fuel cells

820748
C - C.3
ETSEIB

Enmagatzematge de l'energia

820773
Aula 44
EUETIB

Motores térmicos y combustión

820765
TR4 - Seminaris del CTTC
ETSEIAT
Pràctiques
De 16:00 a 17:00 hores
De 17:00 a 18:00 hores

Gestió de l'energia,  diagnòstic i auditoria energètica

820770
Aula 40
EUETIB

Thermal energy storage

820763
TR4 - Seminaris del CTTC
ETSEIAT

Photovoltaic devices

820743
L - LS.4
ETSEIB

Sistemes Elèctrics de Potència en un Entorn Distribuït

820754 Edifici H - Aula 4.3
ETSEIB

Intensificació en transferència de calor i massa 2

820776
TR4 - Seminaris del CTTC
ETSEIAT

Energia geotérmica

820745
L - LS.4
ETSEIB)

Disseny, simulació i control de màquines elèctriques

820749
Edifici H - Aula 3.3
ETSEIB

Tècn. experimentals i tract. de dades en termoenergètica

820758
TR4 - Seminaris del CTTC
ETSEIAT

Biomassa i residus

820746
L - LS.4
ETSEIB
De 17:00 a 18:00 hores
Pràctiques
De 18:00 a 19:00 hores

Control i automatització per al ús eficient de l'energia

820771
Aula 44 
EUETIB
17 a 19 h

 

Llocs d'impartició per bloc

ObligatòriaRenovableElèctricaTèrmicaGestió
EUETIB ETSEIB ETSEIB ETSEIAT EUETIB

 

Horari del bloc de complements de formació

AssignaturaProfessorPeríode de classesHorariAulaExamen
Complement elèctric
Codi: 240CF001 
Luís Sanz Del 14 de setembre al 14 de desembre Dilluns de 12 a 14 hores LS4
(ETSEIB)
14 de desembre
Complement electrònic
Codi: 240CF002 
Rosa Rodriguez Montañes Del 14 de setembre
a finals de novembre
Divendres de 10 a 12 hores LS4
(ETSEIB)
No hi ha

Complement termodinàmic

Codi: 240CF006 

Xavier Fernández Francós Del 14 de setembre
al 16 d'octubre
Dilluns i dimecres de 10 a 12 hores LS4 (ETSEIB) 16 d'octubre