Informació general

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria de l'Energia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El màster internacional en Enginyeria de l'Energia (web del màster) dóna resposta als actuals problemes energètics des de diferents vessants: recursos, tecnologies de producció, transport i distribució d'energia, impacte ambiental, eficiència, estalvi i ús racional de l'energia. Forma professionals experts, amb els coneixements i les habilitats necessaris per analitzar casos pràctics i gestionar projectes de generació, transformació, distribució o consum de diferents fonts energètiques.

L'etiqueta EIT és un segell de qualitat atorgat per l'European Institute of Innovation and Technology (EIT) a un programa educatiu KIC avaluat positivament per l'EIT, tenint en compte la implementació del sistema  Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) i l'aplicació dels criteris de qualitat basats en els Overarching Learning Outcomes (EIT OLO), en l'educació emprenedora, en un currículum altament integrat i innovador d'aprenentatge mitjançant la pràctica, en la mobilitat internacional i el compromís.
 

eit-InnEnergy
 
 

Especialitats

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
3.320 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis. L'especialitat d'Energies Renovables i les vinculades a EIT InnoEnergy poden cursar-se totalment en anglès.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Es crearà una comissió d’accés al màster (comissió composada per sis professors titulars i un gestor acadèmic), que estudiarà els expedients acadèmics de tots aquells estudiants que siguin admesos en el màster i establirà , si procedeix, la necessitat de complements formatius.

Criteris d'admissió
  • S'exigeix el nivell B2.2 d'anglès i B1 de castellà (estudiants estrangers; no és necessari si s’escull l’itinerari docent en anglès exclusivament).
  • Expedient acadèmic.
  • Titulació i universitat de procedència.
  • Experiència profesional.
Places
60 (30 places estan vinculades als màsters KIC InnoEnergy)
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 31/07/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
En un mateix centre
  • Màster universitari en Enginyeria de l'Energia + Màster universitari en Enginyeria Industrial (ETSEIB)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type