Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació general del màster

Informació general del màster

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria de l'Energia

El màster internacional en Enginyeria de l'Energia (web del màster) dóna resposta als actuals problemes energètics des de diferents vessants: recursos, tecnologies de producció, transport i distribució d'energia, impacte ambiental, eficiència, estalvi i ús racional de l'energia. Forma professionals experts, amb els coneixements i les habilitats necessaris per analitzar casos pràctics i gestionar projectes de generació, transformació, distribució o consum de diferents fonts energètiques.

L'etiqueta EIT és un segell de qualitat atorgat per l'European Institute of Innovation and Technology (EIT) a un programa educatiu KIC avaluat positivament per l'EIT, tenint en compte la implementació del sistema  Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) i l'aplicació dels criteris de qualitat basats en els Overarching Learning Outcomes (EIT OLO), en l'educació emprenedora, en un currículum altament integrat i innovador d'aprenentatge mitjançant la pràctica, en la mobilitat internacional i el compromís.
 

eit-InnEnergy
 
 

Especialitats

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 3.320 € (8.300 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis. L'especialitat d'Energies Renovables i les vinculades a EIT InnoEnergy poden cursar-se totalment en anglès.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Es crearà una comissió d’accés al màster (comissió composada per sis professors titulars i un gestor acadèmic), que estudiarà els expedients acadèmics de tots aquells estudiants que siguin admesos en el màster i establirà , si procedeix, la necessitat de complements formatius.

Criteris d'admissió
 • S'exigeix el nivell B2.2 d'anglès i B1 de castellà (estudiants estrangers; no és necessari si s’escull l’itinerari docent en anglès exclusivament).
 • Expedient acadèmic.
 • Titulació i universitat de procedència.
 • Experiència profesional.
Places
60 (30 places estan vinculades als màsters KIC InnoEnergy)
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Acords de doble titulació

En un mateix centre
 • Màster universitari en Enginyeria de l'Energia + Màster universitari en Enginyeria Industrial (ETSEIB)

Sortides professionals

Sortides professionals

Els postgraduats i postgraduades d'aquest màster seran experts en enginyeria en energia que podran desenvolupar la seva activitat professional en diversos camps: gestió energètica, auditoria energètica, planificació energètica, desenvolupament tecnològic i explotació de sistemes energètics, economia de l'energia, i impactes socials i mediambientals dels sistemes energètics.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Especialitat Elèctrica:

 • Aplicar criteris tècnics i econòmics en la selecció de l’equip elèctric més adient per a una determinada aplicació.
 • Dimensionar equips i instal·lacions elèctriques.
 • Reconèixer i valorar les aplicacions tecnològiques més novedoses en l’àmbit de la producció, transport, distribució, emmagatzematge i us de l’energia elèctrica.

Especialitat Renovables:

 • Entendre el paper de les energies renovables en el context del sistema energètic mundial i regional, les seves connotacions econòmiques, socials i ambientals, així com l'impacte de les tecnologies en un context local i global i és capaç d’elaborar judicis valoratius sobre les oportunitats, les amenaces i les barreres en la seva utilització.
 • Conèixer de les organitzacions rellevants, els principals projectes en l'àmbit internacional, les principals fonts d'informació, el mercats energètics i els marcs regulatoris relacionats amb l’aprofitament de les fonts renovables d’energia.
 • Ser capaç de realitzar de forma eficient l'obtenció i l’anàlisi de dades de recursos renovables d'energia per al disseny i l’avaluació de solucions tecnològiques relacionades amb l'aprofitament de recursos renovables d'energia.
 • Ser capaç de dur a terme estudis de viabilitat, consultories i projectes d'enginyeria relacionats amb l’aprofitament de les fonts renovables d’energia en diferents sectors productius i de serveis, treballant en equips internacionals i multidisciplinaris.
 • Conèixer les principals línies de recerca i desenvolupament en l'àmbit de les energies renovables i ser capaç d’aportar idees innovadores per al desenvolupament de nous productes i serveis, així com d’integrar-se en equips de recerca i d’iniciar estudis de doctorat en aquest àmbit.

Especialitat Gestió de l’Energia:

 • Entendre, descriure i analitzar, de forma clara i àmplia el funcionament dels mercats energètics.
 • Ser capaç de portar a terme la contractació de subministraments energètics de forma optimitzada.
 • Ser capaç de portar a terme projectes relacionats amb la gestió de l’energia en diferents sectors productius i de serveis, reconeixent i valorant els avenços i novetats en aquest camp i aportant idees novedoses.

Especialitat Tèrmica:

 • Assolir una formació especialitzada en les matèries que constitueixen la base tecnocientífica de la recerca i el desenvolupament en el camp de l'enginyeria tèrmica.
 • Disposar d’uns fonaments científics operatius, és a dir, que permetin resoldre correctament i amb una base racional, els problemes de disseny i construcció d'equips d'aplicació industrial destinats a la generació,  la transferència o l'aprofitament d'energia tèrmica.
 • Conèixer la formulació matemàtica i les eines actuals de resolució de fenòmens de transferència de calor i massa, i aplicar aquests coneixements al càlcul i disseny de sistemes i equips tèrmics, per tal d'optimitzar-ne l'eficiència energètica i reduir-ne l'impacte ambiental.

Els estudiants matriculats en el màster que cursin l'especialitat Tèrmica podran obtenir un perfil més de recerca o més professional, segons les assignatures que triïn i el tipus de projecte - treball que facin. El seu perfil serà apropiat per treballar tant en el àmbit de les energies tèrmiques  convencionals com en el àmbit de les energies  tèrmiques renovables.

Organització acadèmica: normatives, calendaris

Centre docent UPC
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Responsable acadèmic del programa
Enric Velo Garcia
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

Pla d'estudis

Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSessions informatives

Sol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.