Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

Índex

 

Full de tutorització de matrículaanarIndex.png

Per poder formalitzar la matrícula, és necessari lliurar el full de tutorització signat pel tutor; sense aquest document, l’estudiant o estudianta no podrà matricular-se. Per obtenir-lo, feu clic AQUÍ.

 

 

Procés de matrículaanarIndex.png

Estudiantat anticanarIndex.png

L'estudiantat  haurà de fer la matrícula per internet a través de l'e-Secretaria. A continuació, et detallem la informació rellevant d'aquest procés:

 

També pots descarregar-te el document resum del procés de matrícula en qualsevol moment.

Ordre de matrículaanarIndex.png

Gestió Acadèmica ha establert un ordre de matrícula alfabètic per facilitar l'accés paulatí al sistema informàtic.

Tot i això, podràs matricular-te de tot allò que t'indiqui el tutor o tutora (excepte de les assignatures extingides, i les que tinguin restriccions de matrícula i no tinguin el vistiplau del responsable de l'especialitat).

 

L’ordre de matrícula indica el dia i hora a partir del qual et podràs matricular. 

 


Podràs consultar l'ordre de matrícula assignat el dia 9 de febrer de 2015 a partir de les 13:00 h a e-Secretaria a e-Secretaria o bé en el web de l'Escola.

Full de tutoritacióanarIndex.png

Has de formalitzar la matrícula d’acord amb les indicacions del full de tutorització de matrícula signat pel tutor o tutora.

 

Aquest document ha de ser tramés, abans del 20 de febrer a Gestió Acadèmica EUETIB. Si la matrícula no coincideix amb el full de tutorització, aquesta podrà ser modificada automàticament.

Dia i hora de matrículaanarIndex.png

Matrícula del segon quadrimestre (quadrimestre de primavera)
10 de febrer de 2015, a través d'e-Secretaria (matrícula per internet)

Per a més informació consulta el Calendari Acadèmic del Màster d’Enginyeria en Energia

És necessari que lliuris a en Gestió Acadèmica el Full de tutorització.
Preguntes freqüents sobre la matrícula

Disponibilitat de PC's a l'EUETIBanarIndex.png

En cas que no disposis de PC amb la connexió necessària per a formalitzar la matrícula per Internet, podràs realitzar-la a una aula informàtica S1 de l'EUETIB (Carrer Comte d’Urgell, 187, Barcelona), el dia i hora assignats en l’ordre de matrícula.

 

Aquesta aula no compta amb suport presencial a la matrícula.

Atenció telefònicaanarIndex.png

Gestió Acadèmica habilitarà el dia de matrícula un telèfon de suport al qual pots trucar en cas de dubte o per comunicar incidències.

 

Telèfon 93 4137500
(Horari d’atenció de 9:00 a 18:30h)

 

Un cop finalitzada la teva matrícula, si t’adones d’algun error pots trucar al telèfon de suport 93 4137500, durant el període de matrícula per Internet, en horari de 9:00 a 18:30h, o presentar una instància a través de l'e-Secretaria en el termini fixat en el calendari acadèmic (consulta la web del màster).

Abonament de la matrículaanarIndex.png

Consulta les modalitats d'abonament de la matrícula.
Si has triat fer el pagament de la matrícula “en efectiu”, has d’imprimir-la i portar-la a qualsevol oficina de Catalunya Caixa en el termini màxim de 5 dies naturals per liquidar-ne l’import.


Recorda que per poder domiciliar el pagament de la matrícula, has d'aportar prèviament a Gestió Acadèmica l'autoritzacióSEPA amb signada originalment per l'estudiant i titular del compte (sense esmenes). L'autorització SEPA la trobaràs a e-Secretaria.

 

Estudiantat que vulgui sol·licitar becaanarIndex.png

Informació per a sol·licitants/beneficiaris de becaanarIndex.png

Els estudiants que sol·licitin beca del Ministeri d'Educació han de matricular obligatòriament 60 crèdits en un any acadèmic. En el cas d'estudis amb matrícula semestral, si l’estudiant matricula 30 crèdits en el primer quadrimestre, quedarà obligat a matricular els 30 restants en el segon. Sempre és possible, si està justificat, assimetritzar les dues matrícules, però cal tenir present que el màxim de crèdits per quadrimestre és 36.

Ajuts de matrículaanarIndex.png

En cas de ser beneficiari d’ajuts de matrícula, has de lliurar a Gestió Acadèmica del Centre la documentació acreditativa entre el 2 i el 9 de febrer de 2015 (en cas de no haver-ho fet anteriorment o bé si la documentació aportada ha caducat). Podràs consultar a e-Secretaria els descomptes que hagis acreditat.
En cas contrari, hauràs de matricular-te de manera ordinària i posteriorment, si s'escau, sol·licitar la modificació de matrícula.

 

Criteris de permanènciaanarIndex.png

  • El rendiment acadèmic mínim en el primer any acadèmic és de 15 crèdits.
  • El mínim de crèdits a matricular en la primera matrícula del màster són 10 ECTS.
  • El màxim de crèdits a matricular en la primera matrícula del màster són 35 ECTS.
  • La permanència màxima dins del programa de màster són 5 cursos acadèmics consecutius (10 semestres).

 

Com aconseguir la menció d’especialitatanarIndex.png

Per a més informació, segueix aquest enllaç.

 

Renúncia a matrículaanarIndex.png

Els estudiants poden, en casos degudament justificats i per una sola vegada, sol·licitar la renúncia total a la seva matrícula, sempre que ho sol·licitin en el termini de dos mesos des de l’inici de l’activitat acadèmica del període lectiu corresponent. (ar. 3.6 i 3.7 de normativa UPC dels màsters).

La renúncia a la matrícula només s’acceptarà si l’import d’aquesta ha estat abonat i donarà dret a la compensació dels imports abonats en concepte de crèdits, en els supòsits establerts al Pressupost de la UPC. Aquest import es compensarà amb les matrícules posteriors realitzades per l'estudiant en la mateixa universitat.