Vés al contingut (premeu Retorn)

Modalitats de pagament de la matrícula

Índex

El pagament de la matrícula és obligatori en els terminis establerts per la universitat. El fet de no realitzar el pagament en els terminis indicats pot donar lloc a l'aplicació dels següents recàrrecs:

 

 • Si s'esgota el termini voluntari de pagament, s'iniciaran els tràmits de reclamació de matrícula, que implica l'aplicació d'un recàrrec de 12 euros.
 • Si persisteix l'impagament, s'aplicarà un recàrrec addicional, i posteriorment, la suspensió temporal de l'expedient.

 

Pagaments únics

Pagament únic domiciliat

 • Domiciliació de la matrícula en un compte bancari de qualsevol entitat financera de països on opera l'ordre SEPA.
 • L'estudianta o estudiant ha d'haver aportat a Gestió Acadèmica prèviament l'autorització SEPA original signada per l'estudiant i el titular del compte (sense esmenes).
 • Quan la Secretaria del centre li lliura el comprovant de la matrícula, verifica que les dades són correctes, comprova que la modalitat de pagament triada sigui “pagament domiciliat” i signa el document de la matrícula.
 • Entre dos i deu dies més tard es farà el càrrec de l'import total de la matrícula en el compte bancari informat, fet que implica la validació de la matrícula.
 • D'acord amb l'establert a la Llei 16/2009 de serveis de pagament, els pagaments domiciliats esdevindran definitius a les 8 setmanes del càrrec bancari.
 • En cas de devolució del rebut domiciliat es cobrarà una taxa de 12 euros per costos de gestió. 

Pagament únic en efectiu

 • Pagament en efectiu a qualsevol de les oficines de CATALUNYACAIXA.
 • L'estudianta o estudiant ho indica en el moment de la matrícula. Aquesta modalitat de pagament no permet el fraccionament.
 • La Secretaria li lliura el full de matrícula que li servirà per fer el pagament en efectiu. Si les dades són correctes, es pot procedir a l'abonament de la matrícula a qualsevol de les oficines de CATALUNYACAIXA.
 • El document segellat per l'entitat financera o el justificant acreditatiu del pagament en autoservei són els comprovants de pagament i validació de la matrícula.

 

Pagaments fraccionats

Pagament fraccionat en mensualitats (Préstec AGAUR)

Trobaràs tota la informació d'aquesta modalitat de pagament fent clic AQUÍ.

Pagament fraccionat en dos terminis (Domiciliat)

 • En aquesta modalitat es realitzará un pagament inicial del 60% dels crèdits matriculats més el 100% de les taxes obligatòries. El segon pagament correspondrà al 40% restant.
 • Consisteix en la domiciliació del pagament de la matrícula fraccionada en dos terminis. El procediment és el mateix que l’indicat per al pagament únic domiciliat, amb la diferència que el segon pagament de la matrícula es carrega al compte de càrrec abans de finals del mes de desembre (si és la matrícula del primer quadrimestre) o del mes de març (si és la matrícula del segon quadrimestre).

 

Autorització SEPA per al pagament de la matrícula domiciliada i/o fraccionada

Trobaràs l'ordre SEPA a e-Secretaria(obriu en una finestra nova), dins de l'apartat "Dades bancaries". Cal que l'emplenis, l'imprimeixis i la signis, ja que hauràs de lliurar-la a Gestió Acadèmica de l'EUETIB. El document no pot tenir cap esmena.

No seran vàlides les ordres de domiciliació escannejades. Han de ser en paper i amb la signatura original de l'estudiant i del titular del compte bancari. Això sí, la pots fer arribar per correu ordinari.

El 28 de febrer de 2014 ha entrat en funcionament SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros). És un àrea en la quan es poden realitzar pagaments en euros en les mateixes condicions, independentment del país.

Pel que fa a les gestions amb la Universitat ens afecta en dos aspectes:

 • Gestió de l’autorització de càrrecs domiciliats: La Universitat està obligada a demanar al titular del compte una autorització per fer càrrecs. Es formalitza en el document “Ordre de domiciliació”. Si l'estudiant no és el titular del compte de càrrec haurà d'obtenir l'autorització d'una de les persones titulars del compte.
 • La codificació de comptes mitjançant IBAN: La legislació vigent no ens autoritza a fer la conversió directe. El titular del compte ha d'informar de l'IBAN en la seva totalitat. L'IBAN incorpora dígits de control, que es validaran.