Vés al contingut (premeu Retorn)

Quadrimestre de tardor

Estudiantat NO NOU

Al mes de Juliol de 2016 prodràs realitzar, a travès d'e-Secretaria, la matrícula per internet fins a les 23:59 hores del dia assignat.

És necessari que lliuris a Gestió Acadèmica el Full de tutorització.

Per a més informació consulta el Calendari Acadèmic del Màster en Enginyeria de l'Energia.

 

Índex

 

Ordre de matrícula

Gestió Acadèmica ha establert un ordre de matrícula alfabètic per facilitar l'accés paulatí al sistema informàtic.

L’ordre de matrícula indica el dia i hora a partir del qual et podràs matricular.

Podràs consultar l'ordre de matrícula assignat el dia ? de juliol a e-Secretaria o bé al web de l'Escola.

 

Full de tutoritació

Has de formalitzar la matrícula d’acord amb les indicacions del full de tutorització de matrícula signat pel tutor o tutora.

Descarrega't el full i aporta'l a la reunió de tutoria amb una còpia de l'expedient (el podràs descarregar des d'e-Secretaria).

Per poder formalitzar la matrícula, és necessari lliurar el full de tutorització signat pel tutor. Aquest document ha de ser tramés, abans del 20 de setembre a Gestió Acadèmica EUETIB. Si la matrícula no coincideix amb el full de tutorització, aquesta podrà ser modificada automàticament.

 

Disponibilitat de PCs a l'EUETIB

En cas que no disposis de PC amb la connexió necessària per a formalitzar la matrícula per Internet, podràs realitzar-la a una de l'aula informàtica S1 de l'EUETIB (Carrer Comte d’Urgell, 187, Barcelona), el dia i hora assignats en l’ordre de matrícula.

Aquesta aula no compta amb suport presencial a la matrícula.

 

Atenció telefònica

Gestió Acadèmica habilitarà el dia de matrícula un telèfon de suport al qual pots trucar en cas de dubte o per comunicar incidències.

Telèfon 93 4137500 (Només el dia assignat per a la matrícula. Horari d’atenció de 9:00 a 18:30h)

Un cop finalitzada la teva matrícula, si t’adones d’algun error pots presentar una instància a través de l'e-Secretaria en el termini fixat en el calendari acadèmic (consulta el web del màster).

 

Abonament de la matrícula

Consulta les modalitats d'abonament de la matrícula.

Si tries fer el pagament de la matrícula “en efectiu”, has d’imprimir-la i portar-la a qualsevol oficina de Catalunya Caixa en el termini màxim de 5 dies naturals per liquidar-ne l’import.

Recorda que per poder domiciliar el pagament de la matrícula, has d'aportar prèviament a Gestió Acadèmica l'autorització SEPA amb signada originalment per l'estudiant i titular del compte (sense esmenes).

 

Crèdits a matricular segons tipus de dedicació als estudis

Dedicació a temps completMínim ECTS matriculats anualmentMàxim ECTS matriculats anualment
Primer any acadèmic 60 60
Segon any acadèmic 36 70

 

Dedicació a temps parcialMínim ECTS matriculats anualmentMàxim ECTS matriculats anualment
Primer any acadèmic 20 40
Segon any acadèmic 20 50

 

Beques i ajuts de matrícula

Els estudiants que sol·licitin beca del Ministeri d'Educació han de matricular obligatòriament 60 crèdits en un any acadèmic. En el cas d'estudis amb matrícula quadrimestral, si l’estudiant matricula 30 crèdits en el primer quadrimestre, quedarà obligat a matricular els 30 restants en el segon. Sempre és possible, si està justificat, fer les dues matrícules no simètriques, però cal tenir present que el màxim de crèdits per quadrimestre és 36.

En cas de ser beneficiari d’ajuts de matrícula, has de lliurar a Gestió Acadèmica del Centre la documentació acreditativa el dia de la matrícula. Podràs consultar a e-Secretaria els descomptes que hagis acreditat.

En cas contrari, hauràs de matricular-te de manera ordinària i posteriorment, si escau, sol·licitar la modificació de matrícula.

 

Renúncia a la matrícula

Els estudiants de nou ingrés poden, en casos degudament justificats i per una sola vegada, sol·licitar la renúncia total a la seva matrícula, sempre que ho sol·licitin en el termini de dos mesos des de l’inici de l’activitat acadèmica del període lectiu corresponent. (ar. 3.7 de normativa UPC dels màsters). 

 

Preguntes més freqüents sobre la matrícula

Pots accedir a l'apartat de preguntes freqüents sobre la matrícula fent clic AQUÍ.