Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Titulats abans d'octubre de 2016

Com sol·licitar el títol

Per tenir dret a l'expedició del títol universitari i del Suplement europeu al títol has d'haver complert tots els requisits que es preveuen al pla d'estudis dels estudis de màster. L'apartat 7 de la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris n'estableix el procediment.

Passos a seguir

Has d'adreçar-te a Gestió Acadèmica de l'EEBE per fer la sol·licitud. Hauràs d'aportar original i fotocòpia del DNI o passaport vigents.

Gestió Acadèmica comprovarà que compleixis els requisits i t'expedirà la sol·licitud d'expedició del Títol i la corresponent taxa acadèmica (fixada cada any pel decret de preus de la Generalitat de Catalunya) que podràs liquidar a qualsevol oficina de Catalunya Caixa.

Les dades personals apareixeran al títol tal com figurin en aquesta sol·licitud. És important que revisis el document abans de continuar amb el tràmit i que verifiquis que totes les dades (incloent-hi els signes ortogràfics) són correctes.

Un cop abonada la taxa, hauràs de lliurar la sol·licitud signada juntament amb una fotocòpia del DNI o passaport vigents a Gestió Acadèmica.

El personal de Gestió Acadèmica et lliurarà, llavors, el resguard de pagament dels drets d'expedició del títol, que acredita la teva condició de titulat a tots els efectes mentre no disposis del títol definitiu.

 

Recepció i recollida del títol

Tan bon punt, arribi el títol imprès a Gestió Acadèmica, t'ho comunicarem per carta a l'adreça que vas fer constar en la sol·licitud d'expedició.

La recollida del títol l'has d'efectuar personalment; en el moment de la recollida hauràs de presentar un document oficial que t'identifiqui (DNI o passaport), hauràs de lliurar el resguard del títol (el qual deixa de tenir vigència un cop es disposa del títol definitiu) i hauràs de signar el llibre de registre per fer constar que has retirat el títol. 

En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols, l'interessat només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títol mitjançant un poder notarial; en aquest cas la persona autoritzada ha de presentar el poder i fotocòpia del document identificador de l'interessat. La persona autoritzada ha de signar el llibre de registre conforme ha recollit el títol. Per tal que el títol tingui validesa l'interessat l'ha de signar, un cop comprovada l'exactitud de les dades que hi figuren.