Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits

Índex

 

 

InformacióanarIndex.png

Reconeixement a partir de matèries cursades en Titulacions Oficials

S'entén per reconeixement l'acceptació per part de la Comisió Acadèmica del Màster dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, són computats a l'efecte de l'obtenció del títol de Màster Universitari.

 

Els reconeixements s'ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d'origen, mai a partir de les assignatures reconegudes, convalidades o adaptades prèviament. S'exclou de la possibilitat de reconeixement el Treball de Fi de Màster.

 

No es podrà realitzar cap reconeixement d'assignatures d'una titulació de grau ni de titulacions de primer cicle (diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic).

 

Aquest tipus de reconeixements queden regulats per l'article 4 de la Normativa Acadèmica de Màsters Oficials. Per a més informació, segueix aquest enllaç.

 

Quadre resum de reconeixementsanarIndex.png

ConcepteTipusArt. NAMUMàxim crèdits a reconeixer
(En total a l'expedient)
Documentació NecessariaObservacions
Estudis Universitaris Oficials (2on cicle / 1er i 2on cicle) Estudis reglats a. 4.1 i 4.1.1 60
  • Instància
  • Certificat acadèmic oficial acreditatiu.
  • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent i segellats pel centre
93 4137296
Estudis Universitaris Oficials Estrangers (2on cicle / 1er i 2on cicle) Estudis reglats a. 4.1 i 4.1.1 60
  • Instància
  • certificat acadèmic oficial acreditatiu.
  • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent, legalitzades diplomaticament (veure Nota 1)
93 4137284

 

NOTA 1: Tots aquests documents han de ser oficials, originals, expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica (visats pel cònsol espanyol al país estranger i, posteriorment, pel Ministeri d'Afers Exteriors a Madrid), excepte pel que fa als documents expedits als països de la Unió Europea, que no necessiten ser legalitzats, i els expedits als estats signataris del Conveni de I'Haia del 5/10/61, que només requereixen la postil•la corresponent (legalització abreujada) per part de les autoritats competents del país. Pel que fa als documents expedits als països signataris del Conveni Andrés Bello, aprovat al 1970 i modificat al novembre de 1990, poden ser legalitzats per via diplomàtica eliminant el tràmit de la legalització per part del Ministeri d'Afers Estrangers a Madrid. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà o al català.

 

Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del sol·licitant, no cal que vagin acompanyades dels documents originals.

 

Com fer la sol·licitudanarIndex.png

Aquest tràmit es realitza a Gestió Acadèmica de l'EUETIB.

 

Per iniciar-lo, has de sol·licitar l'estudi de reconeixement de crèdits i abonar la corresponent taxa administrativa (només en cas de sol·licitud de reconeixement d'asssignatures de plans d'estudis universitaris oficials) dins del termini establert en el calendari acadèmic.

 

El pagament de la taxa es pot realitzar a qualsevol oficina de Caixa de Catalunya.

 

Tot seguit has de lliurar una instància de sol·licitud (que trobaràs a Gestió Acadèmica) acompanyada de diferents documents, segons el tipus de reconeixement sol·licitat. Per als Estudis Universitaris Oficials de Grau Superior son:

  • Certificat oficial de l'expedient acadèmic
  • Programa de les assignatures aprovades publicats pel centre d'origen, degudament segellats
  • Pla d'estudis

 

Terminis per sol·licitar el reconeixement de crèditsanarIndex.png

Pots consultar-ho en el calendari acadèmic seguint aquest enllaç

 

Resolució de les sol·licitudsanarIndex.png

La Comisió Acadèmica del Màster , per delegació del rector resol les sol·licituds de reconeixement dels estudiants.
Un cop valorades les sol·licituds, avisem els estudiants per matricular .

 

Formalització de la matrículaanarIndex.png

En la data fixada en el calendari acadèmic, la Comisió Acadèmica del Màster emetrà la resolució de convalidació. Amb posterioritat a aquesta data i en el termini de deu dies pots passar per Gestió Acadèmica de l'EUETIB a recollir la matrícula de reconeixement de crèdits.

 

El preu dels crèdits reconeguts és del 25% del preu oficial del crèdit.