Vés al contingut (premeu Retorn)

Professors responsables de les assignatures d'anivellament i de les diferents especialitats

ÍNDEX

 

ASSIGNATURES D'ANIVELLAMENTanarIndex.png

Coordinador general

Pablo buenestado

Adreça electrònica: pablo.buenestadoarroba_roja.pngupc.edu

Telèfon: 93 4137390

 

AssignaturaCoordinadorAdreça electrònicaTelèfon
Ciència de materials Jordi Llumà jordi.llumaarroba_roja.pngupc.edu 93 4137296
Electrònica Alfonso Conesa Roca alfonso.conesaarroba_roja.pngupc.edu 93 4137284
Química Eva Carral Mahía m.eva.carralarroba_roja.pngupc.edu 93 4137271
Física Olga Alcaraz i Sendra olga.alcarazarroba_roja.pngupc.edu 93 4137256
Electrotècnia Juan Antonio García-Alzórriz juan.antonio.garcia-alzorrizarroba_roja.pngupc.edu 93 4137328
Termofluidomecànica Joan Grau joan.grauarroba_roja.pngupc.edu 93 4137259

 

ESPECIALITAT EN ENERGIA ELÈCTRICAanarIndex.png

Coordinador general

Joan Rull Duran

Adreça electrònica: joan.rullarroba_roja.pngupc.edu

Telèfon: 93 4016729

 

AssignaturaCoordinadorAdreça electrònicaTelèfon
Accionaments Elèctrics d'Elevat Rendiment i Baix Impacte Ambiental Pere Andrada andradaarroba_roja.pngee.upc.edu 93 8967732
Electrotècnia Avançada Miquel Salichs salichsarroba_roja.pngee.upc.edu 93 4016724
Electrònica de Potència: Tecnologia Facilitadora de les Energies Renovables i la Generació Distribuïda Joan Bergas joan.gabriel.bergasarroba_roja.pngupc.edu 93 4016729
Generació Elèctrica a partir de Fonts Renovables Oriol Gomis oriol.gomisarroba_roja.pngupc.edu 93 4054439
Operació i Gestió dels Sistemes Elèctrics de Potència en un Entorn Distribuït Joan Rull joan.rullarroba_roja.pngupc.edu 93 4016729
Qualitat del Subministrament Elèctric en Sistemes de Forta Penetració de Renovables Luís Saínz sainzarroba_roja.pngee.upc.edu 93 4011759
Càlcul, Supervisió i Control de Sistemes Elèctrics amb Gran Penetració de Generació Distribuïda Juan A. Martinez Velasco martinezarroba_roja.pngee.upc.edu 93 4016725
Disseny, Simulació i Control de Màquines Elèctriques Ramon Bargalló Perpiñà ramon.bargalloarroba_roja.pngupc.edu 93 4137323

 

ESPECIALITAT EN ENERGIA NUCLEARanarIndex.png

Coordinador general

Lluís Batet

Adreça electrònica: lluis.batetarroba_roja.pngupc.edu

Telèfon: 93 4016691

 

AssignaturaCoordinadorAdreça electrònicaTelèfon
Física del Reactor Nuclear Lluís Batet lluis.batetarroba_roja.pngupc.edu 93 4016691
Nous Desenvolupaments Tecnològics de Reactors de Fissió Carme Pretel carme.pretelarroba_roja.pngupc.edu 93 4016049
Interacció i Detecció de les Radiacions Ionitzants amb la Matèria Francisco Calviño francisco.calvinoarroba_roja.pngupc.edu 93 4015801
Fusió Nuclear Javier Dies javier.diesarroba_roja.pngupc.edu 93 4017144
Termohidràulica de Centrals Nuclears Francesc Reventós francesc.reventosarroba_roja.pngupc.edu 93 4017143
Impacte de les Radiacions Ionitzants Arturo Vargas arturo.vargasarroba_roja.pngupc.edu 93 4010899
Física i Tecnologia d'Acceleradors Iouri Koubychine iouri.koubychinearroba_roja.pngupc.edu 93 4012543
Aplicacions Industrials i Sanitàries de les Radiacions Ionitzants Mercè Ginjaume merce.ginjaumearroba_roja.pngupc.edu 93 4054457
Seguretat Nuclear i Gestió de Residus Radioactius Carlos Tapia carlos.tapiaarroba_roja.pngupc.edu 93 4016662

 

ESPECIALITAT EN ENERGIES RENOVABLESanarIndex.png

Coordinador general

Joan Bertomeu

Adreça electrònica: jbertomeuarroba_roja.pngub.edu

Telèfon: 93 4037091

 

AssignaturaCoordinadorAdreça electrònicaTelèfon
Aprofitament de l'Energia Solar Jordi Andreu jordi.andreuarroba_roja.pngub.edu 93 4021145
Aprofitament de l'Energia Eòlica Miquel Villarrubia villarrubiaarroba_roja.pngub.edu 93 4021137
Biogàs, Biodièsel i Bioetanol Josep Mª Chimenos chimenosarroba_roja.pngub.edu 93 4021298
Piles de Combustible Miguel Morales mmoralesarroba_roja.pngub.edu 93 4034711/ 93 4021316
Vector Hidrogen I Pilar Ramírez pramirezdelapiscinaarroba_roja.pngub.edu 93 4037056
Càlcul de Sistemes Solars José Miguel Asensi jmasensiarroba_roja.pngub.edu 93 4039222
Tecnologia de Plafons de Silici en Capa Prima Joan Bertomeu jbertomeuarroba_roja.pngub.edu 93 4037091
Tecnologia de Cèl·lules Solars Orgàniques Joaquim Puigdollers jpuigdarroba_roja.pngeel.upc.edu 93 4011002
Aplicacions de les Piles de Combustibles a Sistemes a Micro i Macro Escala Pablo Blanch pblancharroba_roja.pngel.ub.es 93 4039154
Vector Hidrogen II Pere Lluís Cabot p.cabotarroba_roja.pngub.edu 93 4039236
Biomassa i Residus Josep Mª Chimenos chimenosarroba_roja.pngub.edu 93 4021298
Biocarburants de Nova Generació Narcís Homs narcishomsmartiarroba_roja.pngub.edu 93 4037056
Aprofitament de l'Energia Minihidràulica i Marina Miquel Villarrubia villarrubiaarroba_roja.pngub.edu 93 4021137
Aprofitament de l'Energia Geotèrmica Miquel Villarrubia villarrubiaarroba_roja.pngub.edu 93 4021137

 

ESPECIALITAT EN ENERGIA TÈRMICAanarIndex.png

Coordinador general

Asensi Oliva

Adreça electrònica: olivaarroba_roja.pngctt.upc.edu

Telèfon: 93 7398192

 

AssignaturaCoordinadorAdreça electrònicaTelèfon
Bescanviadors de Calor David Pérez-Segarra segarraarroba_roja.pngctt.upc.edu 93 7398192
Tècniques Experimentals i Tractament de Dades en Termoenergètica Joaquim Rigola quimarroba_roja.pngcttc.upc.edu 93 7398066
Intensificació en Transferència de Calor i Massa Asensi Oliva olivaarroba_roja.pngcttc.upc.edu 93 7398192
Mètodes Numèrics en Transferència de Calor i Massa David Pérez-Segarra segarraarroba_roja.pngctt.upc.edu 93 7398192
Energia Solar Tèrmica Asensi Oliva olivaarroba_roja.pngcttc.upc.edu 93 7398192
Condicionament Tèrmic d'Edificis. Edificis Bioclimàtics Manel Soria manelarroba_roja.pngctt.upc.edu 93 7398287
Equips Tèrmics Generadors de Calor i Fred Joaquim Rigola quimarroba_roja.pngctt.upc.edu 93 7398066
Motors Tèrmics i Combustió Jesús Àlvarez jalvarezarroba_roja.pngmmt.upc.edu 93 7396698
Cèl·lules de Combustible Pere Colomer colomerarroba_roja.pngmmt.upc.edu 93 7398074
Acumulació d'Energia Tèrmica Josep Mª Salla sallaarroba_roja.pngmmt.upc.edu 93 7396591