Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés d'extinció del Pla 2007

El curs acadèmic 2013/2014 és el punt de partida del nou màster universitari d'Enginyeria de l'Energia. L'inici d'impartició d'aquests nous estudis suposa l'inici de l'extinció de l'actual titulació de Màster d'Enginyeria en Energia (pla 2007) que culminarà al gener de 2016, d'acord al que defineix el Reial Decret 861/2010, de 3 de juliol, sobre la implantació d'un nou títol universitari i sobre l'extinció dels estudis universitaris als quals substitueixen.

 

L'extinció de plans d'estudis de màster es realitzarà d'acord a les directrius definides al document aprovat pel Consell de Govern del dia 9 de febrer de 2012 (Acord 30/02), pel qual s'indica que els criteris per a l'extinció de plans d'estudis de màster són els mateixos que per a les titulacions de primer cicle, segon cicle i primer i segon cicles (la docència s'extingeix curs a curs), amb l'excepció de les convocatòries d'examen de que disposen els estudiants per poder finalitzar els seus estudis.

 

Els estudiants que esgotin aquestes convocatòries i vulguin continuar els seus estudis, s'hauran d'adaptar al nou pla d'estudis de màster que substitueix el de pla 2007, si és el cas.

 

Cronograma d'extinció del Pla d'estudis 2007

 

2013-2014
(Pla 2007)
2014-2015
(Pla 2007)
2015-2016
(Pla 2007)
CursQuadrimestreTardorPrimaveraTardorPrimaveraTardorPrimavera
1er curs Quadrimestre 1
(Assignatures d'anivellament)
No docència 1er quadrimestre
1a convocatòria d'avaluació extraordinària assignatures 1er quadrimestre
2a i darrera convocatòria d'avaluació extraordinària assignatures 1er quadrimestre
Quadrimestre 2
(Assignatures transversals)
No docència 2on quadrimestre
1a convocatoria avaluació extraordinària assignatures 2on quadrimestre
2a i darrera convocatòria d'avaluació extraordinària assignatures 2on quadrimestre
2on curs Quadrimestre 3
(Assignatures d'especialitat)
No docència 3er quadrimestre
1a convocatoria avaluació extraordinària assignatures 3er quadrimestre
2a i darrera convocatòria d'avaluació extraordinària assignatures 3er quadrimestre
Quadrimestre 4
(TFM)
No docència 4art quadrimestre
1a convocatoria avaluació extraordinària assignatures 4art quadrimestre
2a i darrera convocatòria d'avaluació extraordinària assignatures 4art quadrimestre

 

Es mantindran les tutories de TFM fins a l'extinció dels estudis