Saltar al contenido (pulsar Return)

mon-verd.jpeg

El Màster en Enginyeria de l'Energia és un Màster oficial de la UPC, la durada del qual, d'acord amb el pla d'estudis, és de 2 cursos acadèmics (120 ECTS).

Aquest màster internacional dóna resposta als actuals problemes energètics des de diferents vessants: recursos, tecnologies de producció, transport i distribució d'energia, impacte ambiental, eficiència, estalvi i ús racional de l'energia. Forma professionals experts, amb els coneixements i les habilitats necessaris per analitzar casos pràctics i gestionar projectes de generació, transformació, distribució o consum de diferents fonts energètiques.

Aquest màster substitueix a l'antic Màster en Enginyeria en Energia (pla 2007) que es va posar en marxa el curs 2007-2008 i que s'extingirà gradualment.

Especialidades

Cuenta con 4 especialidades: Energías Renovables; Energía Eléctrica; Energía Térmica; Gestión de la Energía.

Se incluye en el proyecto educativo KIC InnoEnergy / Campus Energia, a través de su participación en los Másters: Ciudades Inteligentes/Smart Cities (KIC); Redes Inteligentes/Smart Grids (KIC); Energía Renovable/Renewable Energy (KIC).

Nueva oferta de beca


Master seleccionado por la Fundación Catalunya-La Pedrera para la Becas para Másters de Excelencia, curso 2017-2018: 1 beca de 10.000€
Los/as candidatos/as han de contactar con la coordinadora del master (carme.pretel@upc.edu) antes del 20 de julio 2017.
Han de ser de nacionalidad española y acreditar un expediente académico excelente.