Saltar al contenido (pulsar Return)

mon-verd.jpeg

El Màster en Enginyeria de l'Energia és un Màster oficial de la UPC, la durada del qual, d'acord amb el pla d'estudis, és de 2 cursos acadèmics (120 ECTS).

Aquest màster internacional dóna resposta als actuals problemes energètics des de diferents vessants: recursos, tecnologies de producció, transport i distribució d'energia, impacte ambiental, eficiència, estalvi i ús racional de l'energia. Forma professionals experts, amb els coneixements i les habilitats necessaris per analitzar casos pràctics i gestionar projectes de generació, transformació, distribució o consum de diferents fonts energètiques.

Aquest màster substitueix a l'antic Màster en Enginyeria en Energia (pla 2007) que es va posar en marxa el curs 2007-2008 i que s'extingirà gradualment.

Especialidades

Cuenta con 4 especialidades: Energías Renovables; Energía Eléctrica; Energía Térmica; Gestión de la Energía.

Se incluye en el proyecto educativo KIC InnoEnergy / Campus Energia, a través de su participación en los Másters: Ciudades Inteligentes/Smart Cities (KIC); Redes Inteligentes/Smart Grids (KIC); Energía Renovable/Renewable Energy (KIC).

imagen edpr 2017Concurs EDPR University Challenge

Para proyectos creativos e innovadores en el ámbito de las energías renovables. Equipos de 2-5 estudiantes universitarios. Podéis presentar vuestro proyecto hasta el 15 de marzo 2017.

Presentación
Reglamento


Seleccionado por la Fundación Catalunya-La Pedrera para la Becas para Másters de Excelencia, curso 2016-2017: 1 beca de 10.000€Curso 2016-2017 impartido y gestionado por la ETSEIB