Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit Treballs Acadèmics UPC - (UPCommons)

Presentació
 

UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC i està format per diferents dipòsits institucionals.

El dipòsit Treballs Acadèmics UPC (https://upcommons.upc.edu/pfc/) allotja els treballs acadèmics finals (projectes/treballs final de carrera/màster, tesines, proves de conjunt,...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Remissió a la Normativa
 

L'estudiant de màster haurà d'aportar el document d'autorització per a la difusió de treballs acadèmics (degudament emplenat i signat) en el moment del dipòsit del Treball de Final de Màster a Gestió Acadèmica de l'EUETIB.

Accés al document.

Accés a  la Normativa de TFM.